Zespół WJW TPG

Zespół Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej

Wojciech Arczewski – Pełnomocnik Wielkopolskiej JW TPG, Specjalista ds. Osób Głuchoniewidomych w Regionie Wielkopolski, Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych (warczewski@tpg.org.pl)

Jolanta Misiak – Przewodnicząca Rady Klubu Wielkopolskiej JW TPG (jmisiak@tpg.org.pl)

Jacek Kowalski – Koordynator Wolontariatu Wielkopolskiej JW TPG, Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych, Tłumacz Języka Migowego (jkowalski@tpg.org.pl)

Aleksandra Glapa – Koordynator projektu „Rozkochać głuchoniewidomego w samodzielności”, Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych (aglapa@tpg.org.pl)

Agnieszka Misiewicz – Tłumacz Języka Migowego, Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG

Lucyna Kuczyńska – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Ewa Przybyła – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Anna Płonka – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Krzysztof Świgło– Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Żaneta Przeniczka–  Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Natalia Dumin – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Judyta Piotrowicz – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych,  Tłumacz Języka Migowego
Róża Mądrawska – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Sabina Wolniewicz – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Marta Przybyła – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Marcin Witczak – Wolontariusz Wielkopolskiej JW TPG
Jolanta Golańska – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Mateusz Kozupa – Wolontariusz Wielkopolskiej JW TPG

Joanna Misiewicz – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Viktoria Zybina
 – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Magdalena Sołtysiak – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Maja Walaszek – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG