Zespół TPG Wielkopolska

Zespół Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej

Wojciech Arczewski – Pełnomocnik Wielkopolskiej JW TPG, Specjalista ds. Osób Głuchoniewidomych w Regionie Wielkopolski, Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych (warczewski@tpg.org.pl)

Jolanta Misiak – Przewodnicząca Rady Klubu Wielkopolskiej JW TPG (jmisiak@tpg.org.pl)

Jacek Kowalski – Koordynator Wolontariatu Wielkopolskiej JW TPG, Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych, Tłumacz i Wykładowca Języka Migowego (jkowalski@tpg.org.pl)

Aleksandra Glapa – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych (aglapa@tpg.org.pl)

Agnieszka Misiewicz – Tłumacz  i Wykładowca Języka Migowego, Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG

Lucyna Kuczyńska – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Ewa Przybyła – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Anna Płonka – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Żaneta Przeniczka–  Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Natalia Dumin – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych
Judyta Piotrowicz – Tłumacz – Przewodnik Osób Głuchoniewidomych,  Tłumacz i Wykładowca Języka Migowego

Jolanta Golańska – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Marta Przybyła – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Mateusz Kozupa – Wolontariusz Wielkopolskiej JW TPG
Joanna Misiewicz – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Magdalena Sołtysiak – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Maja Walaszek – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Aleksandra Ratajczyk – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Aleksandra Dahlke – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG
Judyta Kotarba – Wolontariuszka Wielkopolskiej JW TPG

Patryk Michałowski – Wolontariusz Wielkopolskiej JW TPG

Reklamy