Alfabet Lorma

Alfabet Lorma

Nie ma jednej metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi. Większość osób skupiona wokół Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym posługuje się po prostu mową. W zależności od jak bardzo mają uszkodzony słuch oraz od okoliczności w jakich rozmawiają czy panuje wokół hałas czy nie mogą wspomagać się czytaniem z ruchu warg lub daktylografią.

Osobom, które zachowały resztki widzenia, można przekazywać krótkie komunikaty zapisując je na kartce, komputerze lub telefonie. Duża część osób głuchoniewidomych porozumiewa się za pomocą języka migowego. Gdy uszkodzenie wzroku mają na tyle, że nie są w stanie odczytywać układu dłoni rozmówcy, uczą się odbierać znaki dotykiem. Robią to na dwa sposoby. Chwytają ręce rozmówcy w przegubach i w ten sposób na bieżąco lokalizują położenie dłoni, dzięki czemu wiedzą gdzie skupiać wzrok. Drugi sposób to nakładanie dłoni na dłonie osoby nadającej komunikat i w ten sposób odczytywanie ich układu.

Najbardziej sztandarową metodą komunikacji osób głuchoniewidomych jest alfabet Lorma.

TPG jako jedyna w Polsce organizacja kompleksowo wspierająca ludzi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, promuje tę metodę jako osoby posługujące się na co dzień innymi metodami.
Polega ona na kreśleniu linii i punktów osoby,  której chce się coś powiedzieć.

Zalety używania alfabetu Lorma

 • Mogą ją stosować wszyscy

 • Nie wymaga właściwego oświetlenia, nagłośnienia

 • Komunikaty przekazywane alfabetem Lorma są jednoznaczne

 • Można porozumiewać się w marszu, w tłoku, w tańcu, na tandemie

 • Zapewnia pełną dyskrecję

 • Sprawia, że nie zwraca się nadmiernie uwagi otoczenia

 • Małe ryzyko błędu

 • Szybkość przekazy w porównaniu do np. kreślenia liter łacińskich

 • Dowolność – lewa / prawa, zewnętrza / wewnętrzna strona ręki

Wady używania alfabetu Lorma

 • Nie jest w stanie oddać w pełni ekspresji czy emocji zawartych w czyich wypowiedziach

 • Literowanie słów lormem trwa dłużej od komunikacji werbalnej czy języka gestów


Źródło:

 • Zaorska Marzenna (red.), Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Toruń 2008 

 • http://www.tpg.org.pl 

Alfabet Lorma - metoda komunikacji osób głuchoniewdiomych druk

 

Alfabet Lorma gra scrabble pobierz